Hypocrisie ten top

In 2012 verhoogde de regering Di Rupo bij middel van de programmawet van 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012) de rolrechten geruisloos met 15%. Daartoe wijzigde de regering de artikelen 94 tot 104 van het Wetboek der registratie-, hypotheel- en griffierechten (W.Reg). Dit moest de federale regering 5 miljoen euro opbrengen. Ondanks de eerdere heimelijke manier om dit bij middel van een programmawet te regelen, was deze tariefverhoging wel te rechtvaardigen want het was 18 jaar geleden dat die rolrechten nog werden verhoogd.

Op 9 februari van dit jaar besliste de federale “regering De Wever” (sorry, moet zijn: “regering Michel”) om opnieuw deze rolrechten te verhogen. Luidens het persbericht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie van 9 februari jongstleden:

“De rolrechten worden aangepast om ze in verhouding te brengen tot de werklast voor justitie. want deze is de laatste 10 jaar exponentieel toegenomen. Meer en meer mensen verkiezen een geschil via de rechterlijke weg te laten beslechten.

De strategie van Minister Geens is er dan ook op gericht mensen ertoe te brengen opnieuw de weg van het constructief overleg te kiezen en alleen na uitputting van andere even oplossingsgerichte maar minder dure middelen, de weg naar de rechter te kiezen.

Het is eveneens de bedoeling lichtzinnige roekeloze procedures te weren die onze rechtbanken zo overbelasten dat een efficiënte rechtsafhandeling van andere belangrijker geschillen op de helling komt te staan. Daarom zal, wie een beroep op het justitieel apparaat wenst te doen, gevraagd worden bij te dragen in verhouding tot zijn gerechtvaardigde belangen.

Dit vertaalt zich in een rolrecht dat in verhouding wordt gebracht tot de waarde van de vordering en de kosten van de rechtspraak, waarmee we ons aligneren met de rolrechten in de  ons  omringende landen.”

Waar in 2012 een verhoging van de rolrechten met 15% de federale regering 5 miljoen euro moest opbrengen, moet de jongste tariefverhoging (jaarlijks ?) zomaar eventjes 20 miljoen euro in het laadje brengen. Dit maar om de verhoudingen te schetsen. Treffender is bovendien het weetje dat die 5 miljoen euro van 2012 bovenop de reeds eerder geïnde 33 miljoen euro rolrechten kwam .

Dit laatste alvast volgens een persbericht van NV-A van 27 maart 2012. Deze partij, die nu in de meerderheid zit en een stevige stempel op deze regering probeert te drukken, vond toen dat de verhoging van de rolrechten niet door de beugel kon. Net als nu heette het toen dat deze tariefverhoging geenszins de toegang tot het gerecht zou belemmeren. Verder stelde de toenmalige regering Di Rupo dat dat dit de kwaliteit van de rechtsgang zou verhogen.

“Dit klopt niet,” vond -nog steeds volgens datzelfde persbericht- NV-A-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “Deze maatregel is er enkel gekomen omdat de regering inkomsten zocht. Het verhogen van het startgeld zal zeker niet leiden tot een snellere rechtsgang en al evenmin tot een verbetering van de kwaliteit. Hiervoor is onder andere een doorgedreven informatisering nodig. Hopelijk gebruikt de minister deze 5 miljoen meeropbrengst daarvoor en niet om lompweg het gat in de begroting te dichten.”

Waar het persbericht van de FOD Justitie over de jongste verhoging van het rolrecht echter met geen woord over rept, is dat de rolrechten niet langer per zaak maar “per eisende partij” (lees: per persoon) worden geheven en daar zit hem net het addertje onder het gras want dit doet de tarieven flink stijgen en maakt de toegang tot het recht voor sommigen juist onbetaalbaar en dus onmogelijk, zeker bij groepsvorderingen. Test Aankoop (persbericht van 12 maart 2015) vraagt zich zelf openlijk af of de regering dergelijke groepsvorderingen hiermee in de kiem wil smoren.

Evenmin gelukkig zijn de actiegroepen die zich verzetten tegen de Oosterweel-verbinding (“stRaten-generaal”, “Ademloos”, “Ringland” en “Geneeskunde voor het Volk”). Vandaag, zaterdag 14 maart, verzamelden zij in de Antwerpse zaal Horta om te overleggen over een en ander. Zij vonden alvast onder meer advocaat Philippe Vande Casteele bereid om in naam van deze actiegroepen de aankomende wetgeving over die verhoging van de rolrechten aan te vechten. Diezelfde Philippe Vande Casteele staat deze actiegroepen trouwens ook bij bij hun andere juridische procedures.

Maar wat is nu het probleem met deze groepsvorderingen ? Stel dat er zich 1.000 gedupeerden verenigd hebben en een collectieve vordering instellen. Op basis van de regeringsbeslissing zal voortaan minstens € 100.000 rolrecht moeten worden betaald, in plaats van € 100 vandaag. En dit bedrag geldt dan enkel om een rechtszaak te kunnen en mogen opstarten.

Het gaat hem echter niet alleen om die groepsvorderingen. Ook particulieren kunnen door de nieuwe regeling flink wat meer moeten betalen. Als me bv. als koppel huiseigenaar is en men wil via de rechtbank achterstellige huurgelden opvorderen, dan betaalt men binnenkort, wanneer de regering haar zin krijgt, 160 euro rolrecht in plaats van 40 euro nu. Wanneer dit huis bv. ten gevolge van een erfenis een onverdeeld bezit is van een aantal familieleden, dan zal elk van die medeëigenaars in de toekomst 80 euro rolrecht moeten betalen in plaats van de huidige 40 euro, ongeacht het aantal betrokkenen.

Wellicht was ook hier een en ander niet zo bedoeld (of toch ?) en is zoals bij heel wat andere regeringsbeslissingen ook hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Nico Callens

PS:

Ondertussen zou de regering een en ander hebben bijgestuurd en zou er voor groepsvorderingen dan toch maar 1x dat rolrecht moeten worden betaald. Maar dit is o.a. voor Test Aankoop niet voldoende.

Deel dit op:
Dit bericht is geplaatst in Consumenten, Fiscaliteit, Justitie, Samenleving. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.